Fremtiden skal være lidt grønere!

Leveringsbetingelser

GetLight Salgs- og leveringsbetingelser pr. 01.03.2023.

Generelt
NL 92 anvendes som almindelige leveringsbetingelser, men fraviges i det omfang, at de er nævnt i nedenstående betingelser, samt såfremt anden skriftlig aftale foreligger mellem parterne. Der henvises til GetLight dokument NL 92 som er en integreret del af GetLight leveringsbetingelser sammen med dette dokument.

Priser
GetLight forbeholder sig retten til uden forudgående varsel at ændre priser.
Alle priser er i danske kroner inkl. Moms og andre udgifter. Der tages forbehold for trykfejl i prislister og kataloger i øvrigt.

Levering og forsendelse
Produkter fra GetLight leveres Ex Works lager DK (Incoterms 2000). Leveringstidspunktet er afsendelses-tidspunktet fra lager DK.

Forsendelsen sker for købers regning og risiko. Såfremt anden skriftlig aftale foreligger herom, arrangerer GetLight fragt. Lastning og fragt sker på købers regning og risiko. Fragt beregnes på baggrund af brutto-beløbet ekskl. moms i henhold til fakturaen. GetLight vælger frit transport-måden og den bestilte vare leveres efter nærmere aftale parterne imellem.

Der beregnes fragt af bruttobeløb ekskl. moms i henhold til fakturaen.

Såfremt der på kundens anmodning kræves ekstra service, eksempelvis levering på klokkeslæt eller speciel transport med kran el. lign – sker dette for købers regning.

Betaling 
Såfremt ingen anden skriftlig aftale foreligger herom betaling standard netto kontant før levering. Sker betalingen ikke til den aftalte forfaldsdag foretages renteberegning. 

Reklamationer
Køber er forpligtet til ved modtagelse at sikre sig, at det leverede, er som aftalt samt uden fejl og mangler.
Alle reklamationer skal ske til GetLight senest 8 dage efter leveringstidspunkt. Overskrides fristen mister køber retten til at gøre fejl og mangler gældende overfor GetLight.

Reklamationer skal gøres skriftligt med tydelig beskrivelse af den fejl, man konstaterer. Hvis ikke fejlen kan udbedres på stedet, skal varen sendes retur til GetLight. GetLight sender herefter varen til test i produktionen. Såfremt varen konstateres defekt, er reklamationen naturligvis godkendt. Såfremt varen konstateres fejlforbundet/kortsluttet ved montagen, eller det viser sig at varen kører 100% som den skal (selve installationen på stedet er således ikke korrekt) – vil varen blive faktureret. Såfremt der anmodes om nyt produkt inden denne test kan foretages, vil varen blive faktureret med det samme – og evt. kreditering foretaget efter testforløb som lige beskrevet.

GetLight`s ansvar er til enhver tid begrænset til den pågældende vares fakturapris. GetLight kan således ikke stilles til ansvar for købers indirekte tab, ligesom der tages forbehold for force majeure. Jf. Købeloven § 24. Der ydes således ikke erstatning for arbejdsløn, tabt arbejdsfortjeneste eller evt. følgeskader. Brugen af de leverede varer sker udelukkende på købers egen risiko.

Returnering

Produkter tages kun retur efter forudgående aftale.
Returneres varer alligevel til GetLight returneres eller skrottes disse på købers regning af GetLight

GetLight 

01.03.2023